Frederiksberg Forsyning – Effektive eftersyn

Frederiksberg Forsyning

Effektive eftersyn med IntelliFinder ID Plus

– På Frederiksberg i København er der 700 af slagsen – de velkendte firkantede fjernvarmedæksler, som kan ses i vejbelægningen overalt. Under dækslerne gemmer fjernvarmens ventiler sig, som med jævne mellemrum skal efterses og vedligeholdes. I Frederiksberg Kommune ligger denne opgave hos Frederiksberg Forsyning, som med vedligeholdelsesmester Per Krogh i spidsen mindst én gang om året tilser de i alt de 700 overfladebrønde, der gemmer sig under dækslerne.

– I gamle dage, og det er ikke mere end et par år siden, foregik dokumentation manuelt. Det enkelte montør, kørte rundt med et papir oversigtskort, hvor de enkelte brønde var afmærket. Tjeklister og skemaer blev udfyldt og afkrydset i hånden, og eventuelle bemærkningder blev skrevet på sedlen, forklarer Per Krogh.

FF3Droplet3D+Vedligeholdelsesmester Per Krogh:

Nu er ’gamle dage’ afløst af ’nye tider’, og viden om beliggenhed og tilstand for Frederiksberg Kommunes overfladebrønde er er blevet mere udbredt. De nye tider hos Frederiksberg Forsyning har FiberLAN bl.a. været med til at indføre i kraft af deres registreringsværktøj IntelliFinder ID.

Bedre dokumentation

– Med IntelliFinder ID har vi nu et langt mere opdateret overblik over brøndene. Alle overfladebrønde er kortlagt, og alle brønde er registreret med GPS koordinater. Det gør det let for vores folk at finde de brønde, der ellers kan være svære at finde. Samtidig er alle montører udstyret med Ipads, så de på stedet kan indtaste de nødvendige oplysninger og føre logbog, forklarer Per Krogh, der er driftsleder for i alt 14 montører.

I Intellifinder ID, er der en helt præcis liste over, hvor mange brønde, der skal efterses, og et kort over, hvor de ligger. På den baggrund er det også muligt at planlægge en optimal kørerute for arbejdets udførelse, ligesom der efterfølgende findes dokumentation for at eftersynet er udført og hvornår det er udført.

Droplet3D+Enkelt og pædagogisk FF2

Ifølge Per Krogh er hele systemet udviklet ”meget enkelt og pædagogisk”. På kortet er brøndenes placering markeret med en lille nål. Når brønden afventer tilsyn, har nålen én farve, og så snart tilsynet er gennemført, skifter nålen farve, og den ledsagende tekst ændres til f.eks. ”Eftersyn 2014”.

Fotos viser vej og sikrer dokumentation

IntelliFinder ID-systemet er ikke mere end et par år gammelt, så det tilpasses løbende, så det matcher brugernes behov. Frederiksberg Forsyning ønskede allerede i startfasen en funktion der gjorde det muligt at lægge billeder ind i systemet, dette blev der lyttet til fra FiberLANs side, og funktionen blev udviklet.

– Muligheden for at uploade billeder gør, at lokaliseringen og den efterfølgende dokumentation bliver en tand bedre. Selvom vi med GPS-koordinater har en rimelig god indikation af, hvor de enkelte overfladebrønde er placeret, tager vi også billeder af de omkringliggende bygninger og bevoksninger. På den måde bliver det endnu lettere for montørerne at finde lige præcis dét sted på vejen, hvor brønden ligger, forklarer Per Krogh.

Montørerne tager endvidere billeder af de eventuelle fejl, som skal udbedres, og billeder, når fejlen er repareret. Alle billeder er forsynet med dato, klokkeslæt og GPS-koordinater, og dermed har både montører og ledelse en unik dokumentation og historik.

Central opgavestyring – til glæde for kunderne

For Frederiksberg Forsyning, der leverer gas, vand og fjernvarme til godt 100.000 borgere og ca. 6.800 erhvervsvirksomheder og tillige står for bortledning af spildevand, er det helt afgørende, at de mange vedligeholdelses- og udviklingsopgaver udføres, så de generer kunderne mindst muligt. Og til hjælp for dette benyttes FiWeb ID-systemet.

– I stedet for at lukke fx fjernvarmen to gange i samme område inden for kort tid, så er det jo smart, hvis vi kan slå to fluer med ét. Vi bruger FiWeb ID til at skabe overblik over opgaverne, så de kan udføres samtidig og på den måde genere kunderne mindst muligt, forklarer Per Krogh.

Vi har mødt stor lydhørhed

– Vi er meget tilfredse med både FiWeb ID-systemet og IntelliFinder ID og ikke mindst den lydhørhed, vi har mødt, når vi er kommet med forslag til ændringer, fastslår Per Krogh.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!